apie_baldus

Baldų naudojimas ir priežiūra

BALDŲ SURINKIMAS

Atidžiai perskaitykite baldų naudojimo ir priežiūros taisykles ir sėkmingai naudokitės.
1. Jeigu baldus gavote nesurinktus, prieš surenkant įdėmiai perskaitykite surinkimo instrukciją ir surinkite instrukcijoje pateikta tvarka.
2. Jeigu neradote instrukcijos kreipkitės į mūsų įmonę dėl baldų surinkimo arba instrukcijos pateikimo.
3. Surenkant ir eksploatuojant baldus venkite neatsargių smūgių.

BALDŲ LAIKYMAS

Baldus laikyti ir naudoti patalpose, kurių oro temperatūra yra nuo +10 iki +25 ºC, o santykinė oro drėgmė 60-70%. Baldus statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje neglaudžiant jų prie drėgnų sienų, bei apšildymo įrenginių. Perdžiūvę arba drėkstantys baldai gali deformuotis.
Saugokite baldus nuo tiesioginių saulės spindulių, apšildymo įrenginių, cheminių ir kitų agresyvių skysčių, nuo drėgmės ir mechaninių ir pažeidimų.

BALDŲ NAUDOJIMAS

Baldus ir kitus UAB Minties gija gaminius naudoti tik pagal jų tiesioginę paskirtį.
Atidaryti ir uždarinėti baldų dureles ir stalčius švelniai, jų netrankant.
Neuždarinėti baldų durelių ir stalčių didesne, nei juose sumontuota pritraukiamoji galia
Nekabinti ant durelių ir stalčių papildomų svorių
Nestatyti ant baldų karštų indų nesinaudojant tam tikslui skirtais padėklais.
Smulkinant produktus, naudotis pjaustymo lentele.
Aštrius įrankius ir kitus reikmenis laikykite jiems skirtose vietose ir dėkluose.
Pasirūpinti, kad ant baldų paviršių, baldų išorėje ir viduje nesikauptų drėgmė.
Išsiliejusius skysčius ir kitus nešvarumus nedelsiant nuvalyti švaria sausa arba drėgna minkšto audeklo šluoste.
Atsilaisvinus eksploatacijos metu tvirtinimo elementams juos paveržti papildomai.
Perkeliant ar perstatant baldus, perneškite atkėlus nuo grindų, o sunkesnius ir didesnius baldus būtina išardyti ir vėl surinkti kitoje norimoje vietoje. Šiam tikslui atlikti rekomenduojame kreiptis į mūsų įmonę.
Nenaudoti baldų kaip paaukštinimo priemonės ar kaip atramos ir nelaipioti ant jų.
Nedėti ant baldų metalinių aštrių daiktų.

BALDŲ VALYMAS

Natūralaus medžio baldus valyti minkšta drėgna šluoste. Galima naudoti įprastines medinių paviršių priežiūrai skirtas valymo priemones, sumaišant jas į vandeniu.
Natūralios odos baldus valyti sausa arba drėgna šluoste.
Minkštus baldus valyti dulkių siurbliu ir drėgna šluoste.
Dulkes pašalinti dulkių siurbliu, o nešvarias vietas valyti šepečiu.
Patekus ant baldų paviršių vandeniui, padažams, kavai, actui, bei kitiems agresyviems skysčiams, nuvalyti juos nedelsiant drėgna šluoste ir nusausinti sausu audeklu.
Nenaudoti valymo priemonių, kurių sudėtyje yra amoniako, alkoholio ir kitų rūgščių.
Nevalyti kietų ir minkštų baldų paviršių su šiurkščiu audeklu , šiurkščia kempine, kietu šepečiu, kurie galėtų subraižyti ar kitaip pažeisti paviršius.
Baldų atnaujinimui naudoti baldams skirtas priemones perskaičius naudojimo instrukciją.

BALDŲ KINTANČIOS SAVYBĖS

Naudojant baldus ir kitus gaminius iš medžio ar jo pakaitalų ilgesnį laiką, jie veikiami aplinkos ir natūralaus nusidėvėjimo keičia savo pradinę išvaizdą ir atspalvį, todėl įsigyjant vėliau, juos palyginant gali skirtis jų tarpusavio atspalviai forma ir nežymiai matmenys.